Table of contents

First aid for acute urinary retention

However, tardive dyskinesia may still occur within the first 3 months of treatment. Totuşi, dischinezia tardivă poate apărea şi în primele 3 luni de tratament.

Outbreaks, however, may still occur in a vaccinated population. Cu toate acestea, focarele pot apărea în continuare în rândul populației vaccinate.

The increasing incidence of the breast cancer needs more comprehensive assessment approaches to ensure the best quality of the medical care before and after mastectomy and breast reconstruction, to minimize the negative consequences and to target maximum therapeutic compliance. The best results may be achieved in a multidisciplinary team. The objective of the study was to introduce the Multidisciplinary Management File for Breast Cancer Patients, for a more comprehensive management of the breast cancer case.

Transmission may still occur when symptoms are not present. Transmisia poate apărea chiar dacă nu există simptome.

ARCHIVES OF THE BALKAN MEDICAL UNION

While the risk is reduced with a dose of Zometa 4 mg administered over 15 minutes, deterioration in renal function may still occur. Deşi riscul se reduce pentru doze de Zometa de 4 mg administrate într- un interval de 15 minute, deteriorarea funcţiei renale se poate totuşi produce. However, scoring and welding may still occur in severe conditions, including high speeds, viscosity, load or inadequate lubrication. Totuşi, în condiţii severe pot apare tocire şi sudare, inclusiv în condiţii de viteze mari, vâscozitate, sarcină sau lubrifiere inadecvată.

Tetrazepam (PIM )

In those cases in which castration is not feasible, there may be some medicines that your veterinarian can use to shrink the enlarged prostate gland. However, recurrence may still occur after medical therapy. În acele cazuri în care castrarea nu este posibilă, pot exista unele medicamente care medicul veterinar poate utiliza pentru a micsora prostata marita.

supozitoare folosite pentru prostatită

Totuși, recurență poate apărea în continuare după terapie medicală. The first aid for acute urinary retention of the classic traditional post surgery complications TURP such as urinary tract infections, hematuria, and acute retention of urine may still occur even after laser method HoLEP but with much lower incidence and are still easily manageable and solvable.

Debutul complicațiilor clasice postoperatorii tradiționale TURPcum ar fi infecțiile tractului urinar, hematuria și retenția urinară acută, pot să apară chiar și după metoda cu laser HoLEPdar cu incidență mult mai mică și sunt încă ușor de tratat și rezolvabil. Propune un exemplu Alte rezultate A hedged future cash flow that is no longer highly probable to occur may still be expected to occur.

Un flux de trezorerie viitor acoperit împotriva riscurilor care nu mai este foarte probabil să apară poate fi în continuare preconizat să apară. A first aid for acute urinary retention transaction that is no longer highly probable see paragraph 88 c may still be expected to occur.

may still occur - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context

O tranzacție prognozată care nu mai este foarte probabilă [a se vedea punctul 88 litera c ] poate să fie în continuare așteptată să aibă loc ; However, different problems preventing the payment of the aid could still occur.

Totuși, puteau încă să apară diverse probleme care să împiedice plata ajutorului.

prostatita în toaletă în general

Putin suppressed the Chechen insurgency although sporadic violence still occurs throughout the Northern Caucasus. Putin a reprimat insurgența cecenă deși încă mai există violențe sporadice în Caucazul de Nord.

Journal archive. Articles: ARCHIVES OF THE BALKAN MEDICAL UNION

While not as strong as permanent dipoles, orientation with the external field still occurs. Deși nu este la fel de puternic ca dipoli permanenți, el prezintă totuși orientarea cu câmpul extern.

creșterea temperaturii corpului cu prostatita

Despite this, cases such as that of the food-flavouring chemical diacetyl still occur, this being a sad but self-explanatory example. Cu toate acestea, încă se întâlnesc cazuri precum cel al diacetilului chimic aromatizantacesta fiind un exemplu trist, dar care vorbeşte de la sine.

During this long preservation oxidation can still occur, in particular of the lipids present in the fish muscle. Acest lung proces de prelucrare poate duce la oxidare, în special a lipidelor prezente în mușchii peștelui. Meanwhile, the current situation will continue to exist, with various levels of development of national computer systems, and anti-fraud mechanisms must be improved since deflections of trade can still occur.

Renal Abscess

Între timp, situația actuală în care sistemele informatice naționale se află la niveluri de dezvoltare diferite va continua să fie prezentă, iar mecanismele de luptă antifraudă trebuie să fie îmbunătățite deoarece mai pot apărea deturnări ale schimburilor comerciale. Monitoring data show that an unavoidable cross-contamination affecting untreated apples and pears still occurs. Potrivit datelor de monitorizare, contaminarea încrucișată încă nu poate fi evitată la merele și perele netratate.

Allergic reaction as above see 9. Reactions have been attributed to the vehicle used for some parenteral diazepam formulations Huttel et al.

However, the Commission would like to suggest widening the resolution to cover all countries where judicial caning unfortunately still occurs. Totuși, Comisia ar dori să propună extinderea rezoluției pentru a acoperi toate țările în care pedeapsa judiciară prin flagelare continuă să se aplice. Yes, but it'd still occur Da, dar încă se poate întâmpla.

Sporadic violence continues throughout the North Caucasus; occasional bombings and ambushes targeting federal troops and forces of the regional governments in the area still occur. Totuși, violențe sporadice mai izbucnesc în zona Caucazului de Nord; atentate ocazionale și ambuscade care țintesc trupele federale și forțele guvernelor regionale încă se mai produc.

Long-term hospitalization is uncommon since deinstitutionalization beginning in the s, although it still occurs. Spitalizarea pe termen lung se întâlnește rar, cum să conduci o mașină cu prostatită de la dezinstituționalizarea care a debutat în anii ' Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Traducere "may still occur" în română

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

prostatita cronică ce este și tratament

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Vezi mai multe exemple.