Legislatie
 
Nr.Crt: Data: Denumire Descărcare:
1 26/07/2000 Lege nr. 148 Privind publicitate inselatoare
2 06/11/2000 Legea nr.193 Privind clauzele abuzive in contracte
3 23/04/2001 Legea nr.215 Privind administratia publica locala
4 29/07/2005 Legea nr.247 Privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei precum si unele masuri adiacente
5 12/10/2001 Lege nr.544 Privind liberul acces la informatii de interes public
6 11/01/2000 Legea nr.1 Privind retrocedarea padurilor
7 19/02/1991 Legea nr.18 Legea fondului funciar (Republicat in 1998)
8 08/12/1999 Legea nr.188 Privind statutul functionarilor publici (Republicata in 2004)
9 30/01/2002 Ordonanta nr. 27 Privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor
10 22/12/2005 Ordonanta de urgenta nr. 209 Pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul proprietatii
11 04/08/2005 Regulament privind aplicarea Legii 247/2005