Localizare

 

      Comuna Viisoara este una dintre unitatile administrativ-teritoriale componente a judetului Bihor, situata la Nord Est de municipiului Marghita, la 10 km, spre Tasnad pe drumul judetean DJ 191.


      In componenta comunei sunt patru sate: Viisoara, Izvoarele, Reghea, Padureni. Resedinta este in satul Viisoara.
      Distanta intre resedinta si satele componente este:

  • Viisoara - Izvoarele: 5 km
  • Viisoara - Padureni: 3 km
  • Viisoara - Reghea: 3 km

      Din punct de vedere geografic, delimitarea teritoriala este urmatoarea:


  • in partea de Vest: satul Ghenetea (apartinand orasului Marghita),
  • in partea de Nord: satul Pir, judetul Satu Mare,
  • in partea de Est: satul Boianu Mare,
  • iar in partea de Sud: satul Abram.

      Comuna este situata in bazinul Ierului, intr-un peisaj colinar pe o intindere teritorial administrativa in suprafata totala de 38 kmp. Dupa categoriile de folosinta 37% este ses iar 63% deal.
      Colectivitatea asupra careia se exercita autoritatea consiliului local  si a primarului - alesi in anul 2004, este reprezentata de locuitorii celor patru sate apartinatoare comunei, in numar de 1400.
      Comuna Viisoara sub denumirea actuala s-a infiintat in anul 1968, anterior numindu-se in diverse perioade Patal, Erszollosi.
      Prima atestare documentara o gasim din anii 1359 sub denumirea de Pachal (1390 Paczal), iar in 1410 apare mentionat Kispachal (1423 Kyspaczal). Odinioara apartinea de judetul Salaj, plasa Tasnad. Conform traditiei populare localitatea Viisoara s-a format in jurul anului 1350.
      Populatia unitatii administrativ-teritoriale din punct de vedere etnic este formata din maghiari, romani, slovaci, cehi si rromi. Structura etnica  este urmatoarea: romani 23%, maghiari 74%, rromi 3%.
      Conform Legii 215/2001 cu privire la drepturile cetatenilor apartinand unei minoritati nationale de a folosi limba materna, in institutia administratiei publice locale se foloseste si limba maghiara pe care o vorbesc majoritatea  locuitorilor. 
&      Ocupatia de baza a populatiei comunei este agricultura si cresterea animalelor. Pe cele aproape 2000 ha arabil se cultiva in principal porumb, grau, ovaz, floarea-soarelui. Exista cultura vitei de vie hibrida pe cca 30 ha si livezi de mar prun si nuc. Dintre animale se cresc bovine, ovine, porci si pasari.
      Prin localitatea Viisoara trece drumul judetean DJ 191, care leaga satul Viisoara de municipiul Marghita pe de o parte si de orasul Tasnad, si mai departe Carei, judetul Satu-Mare.
      Sunt doua drumuri pietruite de interes comunal care leaga satul Reghea respectiv satul Izvoarele de resedinta comunei, Viisoara. La nivelul comunei functioneaza o agentie postala, exista centrala telefonica automata iar primaria foloseste mijloace moderne de comunicare fiind conectata la internet pentru o mai buna comunicare si informare intre  instututiile statului si cetateni.
      Comuna Viisoara are institutii educationale, culturale si de sanatate. Satul Viisoara dispune de o scoala compusa din 2 cladiri pentru elevii claselor I-VIII, o gradinita, un camin cultural unde sunt organizate toate evenimente culturale cu diferite ocazii. In incinta caminului cultural se gaseste o biblioteca si o sala de internet. La nivelul comunei, in localitatea Viisoara functioneaza un cabinet medical cu 2 medici si o asistenta si o farmacie care deserveste locuitorii comunei si a satelor invecinate, un dispensar veterinar cu un medic si doi tehnicieni care vegheaza la sanatatea animalelor.
      Satele apartinatoare comunei: Izvoarele - dispune de scoala cu clasele I-IV comasat si camin cultural, iar in Reghea s-a amenajat pentru organizarea diferitelor evenimente o sala in fosta scoala.
      Autoritatile publice locale au sediul in incinta primariei Viisoara. Consiliul local este format din 9 (noua) consilieri din care 7 (sapte) U.D.M.R., 1 (unu) P.S.D. si 1 (unu) P.N.L. si un delegat satesc pentru Reghea. Constituirea consiliului local s-a facut in anul 2004, iar primarul ales tot atunci este la al 2-lea mandat.
      In privinta dezvoltarii urbane in localitatea Viisoara exista retea de apa potabila reabilitata cu tevi din PVC iar satele apartinatoare au apa din captarea unui izvor si fantani in Izvoarele si fantani in Reghea. Nu exista retea de canalizare si statie de epurare a apelor uzate. Drumurile sunt pietruite in marea majoritate si pe cca 17% asfaltate (tinand cont de DJ.191 care traverseaza satul Viisoara). Prin comuna trece conducta de gaze naturale care va face posibila speram in viitor racordarea la aceasta utilitate. Comuna este racordata la reteaua de telefonie fixa si de asemenea exista televiziune prin cablu.
      In centrul satului Viisoara exista vis a vis de gradinita un parc de joaca pentru copii dotat cu leagane, tobogane de care copii se bucura mult.
      Exista posibilitatea continuarii studiilor liceale in municipiul Marghita, la doar 10 km distanta aici existand si un Centru de pregatire superioara apartinand de Universitatea V.Goldis din Arad.
      Cu ocazia diferitelor sarbatori religioase si etnice se organizeaza manifestari culturale la care participa scoala si corurile cultelor principale. Ca eveniment local de mentionat este organizarea anuala a zilelor comunei la sfarsitul lunii august, cand au loc suite de manifestari si evenimente incheiate cu foc de artificii.